Logo
Blog

Dr Milan Popović

Blog

Šta je daltonizam i zašto je važna korekcija daltonizma

Na osnovu rezultata od 25 godina univerzitetskog istraživanja, Colorlite Doo. razvijene su naočare za korekciju boja za one osobe koji imaju slepilo za boje ili daltonizam. Na osnovu rezultata specijalnih testova vida boja, nudimo vam naočare za korekciju boja koji su prilagođene za Vas, da bi ste otkrili više nijanse boja, koje su ranije bile sakrivane od Vas.

1. U čemu se razlikuje Colorite test za slepila boje od ostalih testova za vid boja?

Naš test za testiranje vida boje određuje vrstu i težinu gubitka vida boja, i pomaže vam da sa merenjem i testiranjem pomoću korektivnih sočiva izaberemo najbolje sočivo za korekciju boja. Test je brz, objektivan i jednostavan, sličan je klasičnom (visus) testu za ispitivanje vida.

2. Zašto je važna korekcija boja kod slepila za boje?

Boje su nam važne iz više razloga. Oni utiču na naše raspoloženje, pružaju estetsko iskustvo i prenose informacije. U mnogim slučajevima prenose i informacije. Za daltoniste brojna zanimanja je nedozvoljena i praktično u svim okolnostima su nepovoljnom položaju. Pomoću sočiva za korekciju boja za mnogobrojne osobe sa slepilom za boje je obezbeđena pomoć za orijentaciju u šarenom svetu.

3. Dali može da se leči slepilo za boje?

Slepilo za boje, daltonizam ne može da se leči, iako slično normalnim naočarima, i sa sočivima za korekciju boja može da se poboljšava vid boja.

4. Šta znači da je daltonizam tipa „deutan” ili „protan”?

Na osnovu genetskog nasledstva, mogu se razlikovati mnogobrojna genetska pojava. Najčešće se pojavljuju greške takozvanih L i M (receptori koji su osetljivi na dugačke i srednje talasne dužine) receptora, takozvani: Protanomali, Protanopi, skupno ime im je „Protan” ili Deuteranalise, Deuteranopi, ukratko, “Deutan”. Detalji su u odeljku naučna pozadina.

5. Koja je razlika između daltonizmai i slepila za boje?

Na retini čovečijeg oka se nalaze tri tipa receptora za razlikovanje boja (za crvenu, zelenu i plavu boju). Na osnovu nadražaja ovih receptora, mozak stvara slike u boji. Kod osoba sa daltonizmom, sva tri receptora za boje funkcionišu, ali sa smanjenim intenzitetom. Kod slepih za boje, redovno jedan od receptora ne funkcioniše, ali se dešava i izostanak rada dva, odnosno sva tri receptora.

6. Zbog čega je daltonizam češći kod muškaraca?

Učestalost daltonizma kod muškaraca je 16 puta veća nego kod žena. Dok su 8% muškaraca daltonist, kod žena je to 0,5%. Daltonizam je nasledan, a prizilazi iz oštećenja X hromozoma. Žena će biti daltonista ako su oba X hromozoma oštećena. Ako je samo jedan oštećen, ona je samo nosilac daltonizma. Kod muškaraca oštećen X hromozom uzrokuje nastanak daltonizma.

7. Da li dolazi do promena tokom godina?

Tip i stepen težine naslednog daltonizma se tokom života ne menja. Smetnje, uzrokovane štećenim daltonizmom se vremenom mogu menjati. Diabetes, glaukom, ili staračko “požućenje” očnog sočiva, vremenom mogu rezultirati promene.

www.daltonizam-srbija.com