Logo
Oznaka

Psihoterapija

Oznaka

Psihoterapija

Psihoterapija je opšti pojam za proces promene koji se odvija kroz dijalog edukovanog terapeuta i klijenta. To je način da saznate više o vašim mislima i osećanjima, kao i da razumete uzroke i sačinite strategije prevazilaženja aktuelnih problema. Da li je psihoterapija za mene? Poka...

Detaljnije