Logo
Oznaka

Šta je to životna svrha?

Oznaka

Šta je to životna svrha?

Vaša životna svrha predstavlja osnovni razlog vašeg dolaska na ovaj svet. U svom srcu vi ste svesni svoje životne svrhe. Vi znate što ste došli iskusiti. Nije u pitanju nešto novo što trebate otkriti, već se radi o otpuštanju svega onoga što vam smeta da se vaš Duh (vaša prava priroda) ...

Detaljnije