Logo
Oznaka

Značaj uloge vitamina D kod obolelih od multiple skleroze

Oznaka

Značaj uloge vitamina D kod obolelih od multiple skleroze

Etiologija multiple skleroze i dalje je uglavnom nepoznata, ali brojni dokazi ukazuju na to da postoji interakcija između genetskih faktora i faktora spoljašnje sredine koji utiču na povećanje rizika za nastanak multiple skleroze. Faktori spoljašnje sredine za koje se smatra da učestvuju u pat...

Detaljnije